Hallituksen vuosikertomukset 2006-2008

tulosta | takaisin
     
 

Vuosi 2006 oli sukuseuran kuudes toimintavuosi. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtajana kuntayhtymän johtaja H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajana myyntitarkastaja, työnjohtaja Esko Siika-aho sekä jäseninä toiminnanjohtaja Ossi Hanhela, matematiikan opettaja Aarne Paso, aluejohtaja Aila Postareff-Jurvelin, toimistovirkailija Anja Soutukorva ja leipuri Tuula Väliaho. Hallituksen ulkopuoliset virkailijat olivat sihteerinä talouspäällikkö Pentti Hanhela ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kolme kokousta (1.3., 4.6. ja 11.11.). Alkuvuoden kokouksissa valmisteltiin seuran toista suku- ja vuosikokousta. Suvun tunnukseksi hallitus valitsi Anssi Hanhelan ehdotuksen ”savut”. Hallitus valitsi Hanhelan suvun ensimmäiseksi Oltermanniksi Eero Hanhelan, joka ensimmäisessä suku- ja vuosikokouksessa 2003 piti ansiokkaan esitelmän Hanhelan raitista ja esitteli raittia paikan päällä kesän 2004 sukutapaamisessa.

Sukuseuran toinen suku- ja vuosikokous pidettiin Haukiputaalla Kellon koulukeskuksessa lauantaina 5.8.2006. Ulkoiset puitteet olivat mainiot, tilaa oli riittävästi ja lohikeitto hyvää.

Esko Siika-aho ja Aila Postareff-Jurvelin järjestivät valokuvanäyttelyn, Jukka Hanhela tallensi osallistujien mukanaan tuomia valokuvia. Tiina Korvan johdolla kaikki saivat osallistua yhteislauluun. H. Tapio Hanhela kertoi sukututkimuksesta. Ossi Hanhela esitteli Anssi Hanhelan luoman suvun tunnuksen. Eero Hanhelalle luovutettiin Oltermannin pysti, jossa suvun tunnus on upotettuna läpinäkyvään lasiin, Lasitaide Runolinna Oy. Pystin kivijalustaan on kiinnitetty laatta ”Hanhelan Sukuseura ry, Oltermanni Nro 1, 2006 Eero Hanhela”. Arkkitehti Britta Passoja kertoi haukiputaalaisesta rakennusperinteestä ja Haukipudas-seurasta. Kirjailija Osmo Hekkala esitti kirjoittamiaan tarinoita ja runoja Kellon Piimäperältä.

Kokoukseen osallistui 74 sukuun kuuluvaa, osallistujaluettelo vuosikokouksen pöytäkirjan liitteenä. Asiaankuuluvat tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden hallituksen ehdotusten mukaisesti. Hallitus ja muut toimihenkilöt valittiin samoihin tehtäviin uudelleen vuosille 2007-2009.

Syksyn kokouksessa hallitus päätti, että vuoden 2007 sukutapaaminen järjestetään Ylikiimingin Ylivuoton Jokelassa sunnuntaina 12.8. Vuonna 2008 uusitaan Hanhelan raitin kävely.

Vuosijäsenmaksu oli edelleen 10 euroa. Jäseniä sukuseurassa oli 72, liite 1. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2006 oli 2 741,15 euroa, liite 1. Muutos vuoden takaiseen tilanteeseen plus 671,87 euroa. Tilintarkastajat tarkastavat tilit vuosilta 2005-2008 vuoden 2009 suku- ja vuosikokouksen alla.

Hanhelan Sukuseura ry:n kuudes toimintavuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Onnistunut suku- ja vuosikokous on merkkinä sukuseuran toiminnan tarpeellisuudesta.

Topi Hanhela on vastannut puheenjohtajan kanssa sukuseuran Internet-kotisivujen ylläpidosta osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/ .

Kiiminki 4.6.2009

H. Tapio Hanhela          Pentti Hanhela

puheenjohtaja              sihteeri

Vuosi 2007 oli sukuseuran seitsemäs toimintavuosi. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtajana terveyspalvelujohtaja H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajana myyntitarkastaja, työnjohtaja Esko Siika-aho sekä jäseninä toiminnanjohtaja Ossi Hanhela, matematiikan opettaja Aarne Paso, aluejohtaja Aila Postareff-Jurvelin, toimistovirkailija Anja Soutukorva ja leipuri Tuula Väliaho. Hallituksen ulkopuoliset virkailijat olivat sihteerinä talouspäällikkö Pentti Hanhela ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kaksi kokousta (5.6. ja 10.12.). Kesäkuun kokouksessa valmisteltiin sukutapaamista Ylikiimingin Ylivuotolla. Ensimmäiseksi suvun myyntiartikkeliksi valittiin Classic-muki, johon valkoiselle pohjalle painettiin sukuseuran logo ja teksti ”Hanhelan Sukuseura ry”. Mukeja tilattiin myytäväksi 108 kpl á 10,00 euroa. Mukit tilattiin Promologo Oy:ltä. Lisäksi keskusteltiin sukuseuran logolla varustetun koriste-esineen hankkimisesta myyntiä varten.

Joulukuun kokouksessa päätettiin järjestää vuoden 2008 sukutapaaminen sunnuntaina, elokuun 10. päivä kello 13.00 alkaen. Teemaksi oli jo aikaisemmin päätetty Hanhelan raitin kävely nro 2. Ohjelmassa mm. tutustuminen kantatilan aittoihin ja navettaan sekä vanhimman asuintalon paikalle pystytettyyn kivipaasiin ja siihen kiinnitettävän muistolaatan paljastaminen. Kokouksessa keskusteltiin alustavasti vuoden 2009 vuosikokouksen järjestämisestä siltä pohjalta, että kokoonnutaan ensin Haukiputaan kirkkoon yleiseen jumalanpalvelukseen. Sen jälkeen ohjelmassa olisivat käynti hautausmaalla sekä ruokailu ja kokous yläasteella.

Vuoden 2007 sukutapaaminen järjestettiin sunnuntaina 12.8. Jokelan tilalla, Ylikiimingin Ylivuotolla. Jokelaan kokoontui 147 henkilöä, mukana paljon nuorta väkeä ja lapsia. Tilaisuudessa kerrottiin tilan historiasta, esitettiin kuvaelma Kaisa ja Eemeli Hanhelan tutustumis- ja avioliittoajalta, kuultiin ja nähtiin luontokuvaajien esityksiä ja tutustuttiin monipuoliseen näyttelyyn. Hallitus pani erityisesti merkille, että tapaamisen järjestämiseen oli etukäteen tehty paljon työtä. Sukuseuran puolesta on lähetetty kiitosviesti Salme Nauskalle, joka oli sukutapaamisen avainhenkilö. Puheenjohtaja on laatinut tapahtumasta muistion, joka on julkaistu sukuseuran nettisivuilla.

Onnistuneesta sukutapaamisesta virisi hallituksen joulukuisessa kokouksessa vilkas keskustelu, koska hallituksen jäsenet olivat saaneet paljon myönteistä palautetta. Heille oli esitetty toivomuksia jatkaa tapaamisia myös tulevina kesinä.

Vuosijäsenmaksu oli edelleen 10 euroa. Jäseniä sukuseurassa oli 74, liite 1. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2007 oli 3 971,45 euroa, liite 1. Muutos vuoden takaiseen tilanteeseen plus 1 230,30euroa. Tilintarkastajat tarkastavat tilit vuosilta 2005-2008 vuoden 2009 suku- ja vuosikokouksen alla.

Hanhelan Sukuseura ry:n seitsemäs toimintavuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Erittäin hyvin onnistunut sukutapaaminen on merkkinä sukuseuran toiminnan tarpeellisuudesta.

Topi Hanhela on vastannut puheenjohtajan kanssa sukuseuran Internet-kotisivujen ylläpidosta osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/ .

Haukipudas 7.6.2008

H. Tapio Hanhela         Pentti Hanhela

puheenjohtaja              sihteeri

Vuosi 2008 oli sukuseuran kahdeksas toimintavuosi. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtajana terveyspalvelujohtaja H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajana myyntitarkastaja, työnjohtaja Esko Siika-aho sekä jäseninä toiminnanjohtaja Ossi Hanhela, matematiikan opettaja Aarne Paso, aluejohtaja Aila Postareff-Jurvelin, toimistovirkailija Anja Soutukorva ja leipuri Tuula Väliaho. Hallituksen ulkopuoliset virkailijat olivat sihteerinä talouspäällikkö Pentti Hanhela ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kaksi kokousta (7.6. ja 7.12.). Kesäkuun kokouksessa käytiin läpi edellisen vuoden tapahtumat ja asiat sekä valmisteltiin sukutapaamista kantatilalla Hanhelassa.

Joulukuun kokouksessa päätettiin järjestää vuoden 2009 suku- ja vuosikokous Kierikkikeskuksessa Yli-Iissä lauantaina elokuun 8. päivä kello 12.30 alkaen. Kokouksen lisäksi ohjelmaan sisältyy Kierikkikeskuksen esittely, opastettu tutustumiskierros ja ruokailu. Suvun oltermannit nro 2 ja nro 3 julkistetaan kokouksen yhteydessä. Alustava suunnitelma kokouksen järjestämisestä Haukiputaalla niin, että kokoonnuttaisiin ensin yleiseen jumalanpalvelukseen, siirtyi kolmella vuodella eteenpäin Haukiputaan kirkon remontin vuoksi.

Vuoden 2008 sukutapaaminen järjestettiin sunnuntaina 10.8. Teemana oli tutustuminen Hanhelan kantatilaan ja Hanhelan raitin kävely nro 2. Tilaisuudessa paljastettiin suvun muistomerkki eli kivipaasi ja muistolaatta, tutustuttiin tilan rakennuksiin ja kuultiin muistelmia erilaisista tapahtumista. Lopuksi osallistujat, noin 80 henkeä, viettivät iltaa Kieloniemessä Tamppikosken rannalla. Tapaamisesta on kerrottu lähemmin sanoin ja kuvin sukuseuran kotisivuilla netissä.

Hallituksen jäsenille on esitetty toivomuksia sukutapaamisten jatkumisesta myös tulevina kesinä.

Vuosijäsenmaksu oli edelleen 10 euroa. Jäseniä sukuseurassa oli 88, liite 1. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2008 oli 4 791,46 euroa, liite 1. Muutos vuoden takaiseen tilanteeseen plus 820,01 euroa. Tilintarkastajat tarkastavat tilit vuosilta 2005-2008 vuoden 2009 suku- ja vuosikokouksen alla.

Hanhelan Sukuseura ry:n kahdeksas toimintavuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Erittäin hyvin onnistunut sukutapaaminen on merkkinä sukuseuran toiminnan tarpeellisuudesta.

Topi Hanhela on vastannut puheenjohtajan kanssa sukuseuran Internet-kotisivujen ylläpidosta osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/ .

Oulu 8.6.2009

H. Tapio Hanhela          Pentti Hanhela

puheenjohtaja              sihteeri