Hallituksen vuosikertomukset

tulosta | takaisin
     
 

Hallituksen vuosikertomus 2005

Vuosi 2005 oli sukuseuran viides toimintavuosi. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtajana kuntayhtymän johtaja H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajana myyntitarkastaja, työnjohtaja Esko Siika-aho sekä jäseninä toiminnanjohtaja Ossi Hanhela, matematiikan opettaja Aarne Paso, aluemyyntipäällikkö Aila Postareff-Jurvelin, toimistovirkailija Anja Soutukorva ja leipuri Tuula Väliaho. Hallituksen ulkopuoliset virkailijat olivat sihteerinä talouspäällikkö Pentti Hanhela ja rahastonhoitajana taloudenhoitaja Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kaksi kokousta (20.3. ja 16.9.). Tärkein asia oli sukutapaamisen järjestäminen. Edellisen vuoden tapaan jäsenhankinta oli tärkeä asia. Tulosta tuli jonkin verran ja seuralla oli 31.12.2005 yhteensä 73 jäsentä.   

Topi Hanhela on vastannut puheenjohtajan kanssa sukuseuran Internet-kotisivujen ylläpidosta osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/ .

Kansakouluasioihin painottunut sukutapaaminen järjestettiin Haukiputaalla Jokelan koululla sunnuntaina 12.6.2005. Tapaamiseen osallistui yhteensä 75 henkilöä.   

Hallitus päätti järjestää toisen suku- ja vuosikokouksen Haukiputaalla Kellon koulukeskuksessa, yläasteella. Ajankohdaksi päätettiin lauantai 5.8.2006 ja asiasta on sovittu alustavasti rehtori Matti Roivaisen ja ruokahuoltopäällikkö Tuulikki Laurilan kanssa. Vuoden 2007 sukutapaaminen päätettiin pitää Ylikiimingin Ylivuoton Jokelassa ja vuonna 2008 uusitaan Hanhelan raitin kävely.

Hallitus toteutti toimintasuunnitelman mukaisesti suvun tunnuksia koskeneen suunnittelukilpailun. Kilpailuun tuli kolme ehdotusta. Asian jatkokäsittely tapahtuu vuonna 2006.

Hallitus päätti tavasta, jolla sukuseuran toiminnassa ansioituneita sukuseuran jäseniä muistetaan. Hallitus nimeää harkintansa mukaan vuosittain 0-2 jäsentä ”vuoden sukuseuralaisiksi”, joille annetaan sukukokouksen tai sukutapaamisen yhteydessä arvonimi ”Hanhelan suvun Oltermanni”. Kunniakirjan lisäksi annetaan Oltermannin sauva, joka numeroidaan. Jokaiselle saajalle pyritään hankkimaan yksilöllinen, saajansa näköinen sauva. Ensimmäinen Oltermanni valitaan vuoden 2006 alkupuolella ja nimitys julkistetaan sukujuhlassa 2006.

Vuosijäsenmaksu oli edelleen 10 euroa. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2005 oli 2 069,28 euroa, muutos vuoden takaiseen tilanteeseen plus 626,88 euroa. Vuosikokouksessa vuonna 2003 valitut tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilit vuosilta 2001 – 2004.

Hanhelan Sukuseura ry:n viides toimintavuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Onnistuneet sukutapaamiset ovat osoittaneet, että seuran toiminnalle on oma kysyntänsä.

Kiiminki 01.03.2006
H. Tapio Hanhela, puheenjohtaja
Pentti Hanhela, sihteeri

 

Hallituksen vuosikertomus 2004

Vuosi 2004 oli uuden hallituksen ensimmäinen toimintavuosi. Hallitus valitsi sihteeriksi Pentti Hanhelan ja rahastonhoitajaksi Jouko Hanhelan.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Puheenjohtajana lääninlääkäri H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajana myyntitarkastaja, työnjohtaja Esko Siika-aho ja jäseninä toiminnanjohtaja Ossi Hanhela, matematiikan opettaja Aarne Paso, aluemyyntipäällikkö Aila Postareff-Jurvelin, toimistovirkailija Anja Soutukorva ja leipuri Tuula Väliaho. Sihteerinä talouspäällikkö Pentti Hanhela ja rahastonhoitajana taloudenhoitaja Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kaksi kokousta (28.3. ja 28.11.). Tärkein asia oli sukutapaamisen valmistelu. Vuoden teema oli jäsenhankinta, joka tuotti tulosta niin, että seuralla oli 31.12.2004 yhteensä 65 jäsentä. Liite 1.

Topi Hanhela on vastannut puheenjohtajan kanssa sukuseuran Internet-kotisivujen ylläpidosta osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/.

Hanhelan raitin kävelyyn Ispinäpellolta Puukellokentälle sunnuntaina 8.8.2004 osallistui yhteensä 65 henkilöä. Asiasta tarkemmin liitteessä 2. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja sen jälkeen on esitetty toiveita tapahtuman uusimisesta lähivuosina.

Hallitus päätti järjestää sukutapaamisen myös vuonna 2005. Eniten kannatusta sai ajatus kokoontumisesta Jokelan koululle kesäkuun alkupuolella. Kokoontumisen teemaksi suunniteltiin koulunkäyntiä menneinä vuosikymmeninä.

Hallitus päätti toimintasuunnitelman mukaisesti toteuttaa suvun tunnuksia koskevan suunnittelukilpailun. Kilpailu avataan vuoden 2005 jäsenyystarjouskirjeen jakamisen yhteydessä maalis-huhtikuussa 2005. Hallitus mietti myös sopivia ”arvonimiä” vuoden sukuseuralaisiksi nimettäville henkilöille.

Vuosijäsenmaksu oli 10 euroa. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2004 oli 1442,40 euroa. Seuran tulevista myyntiartikkeleista päätettiin antaa seuran jäsenille alennusta, jonka suuruus riippuu jäsenyysvuosien määrästä.

Hanhelan Sukuseura ry:n neljäs toimintavuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti ja sille asetetut odotukset täyttyivät. Uudelle toimintavuodelle saatiin asetettua sopivia tavoitteita toimintasuunnitelman 2004-2006 mukaisesti.

Kiiminki 20.03.2005
H. Tapio Hanhela puheenjohtaja 
Pentti Hanhela sihteeri

 

Hallituksen vuosikertomus 2003

Hallituksen kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna:
puheenjohtaja, lääninlääkäri H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtaja, rakennusmestari Eero Hanhela, sihteeri, talouspäällikkö Pentti Hanhela sekä muut jäsenet johtava hoitaja Eila Hanhela, piiriedustaja Paavo Hanhela, tv-tekniikan esimies Mauno Hanhela ja rikosyli-konstaapeli Lasse Hanhela. Sukuseuran rahastonhoitaja oli vs talous-suunnittelusihteeri Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden aikana viisi kokousta (30.3., 7.6., 28.7., 20.8. ja 21.12.). Tärkein asia oli sukukokouksen valmistelu. Sukuselvityksen jakelun myötä aloitettiin aktiivinen jäsenhankinta, jonka seurauksena seuralla oli 31.12.2003 yhteensä 51 jäsentä. Liite 1. Topi Hanhela on luonut sukuseuralle Internet-kotisivut osoitteeseen http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/. Hän on vastannut myös sivujen ylläpidosta puheenjohtajaisänsä kanssa.

Puheenjohtaja sai sukuselvityksen jakelukelpoiseen kuntoon. Hanhelan suvun kantavanhem-pien Simon Tuomaanpoika Hanhelan (18.12.1801-11.11.1888) ja Maria Erikintytär Hurun (18.04.1797-29.01.1884) jälkeläisiä on tiedostossa noin 1 300 kahdeksassa sukupolvessa ja lisäksi heidän puolisoitaan noin 560. Simonin ja Marian esivanhempia on kirjattuna noin 30, enimmillään 6. sukupolveen taaksepäin aina 1600-luvun puoliväliin. Jakelulistalla oli noin 60 henkeä, joille osoitettiin toive, että he puolestaan jakaisivat kopioita selvityksestä omissa sukuhaaroissaan.
Liitteenä 2 sukuselvityksen esipuhe toukokuulta 2003.

Hanhelan Sukuseuran ensimmäinen suku- ja vuosikokous pidettiin Haukiputaalla Aseman koululla lauantaina 30.8.2003. Sukukokous onnistui kaikin puolin oikein hyvin ja kaikki 92 osallistujaa olivat tyytyväisiä ohjelmaan ja sukulaisten tapaamiseen. Vuosikokouskin oli sopuisa tapahtuma, jossa seuralle valittiin uusi hallitus. Nykyinen puheenjohtaja jatkaa, ja uuden hallituksen jäsenet toivoivat myös sihteerin ja rahastonhoitajan jatkavan tehtävissään hallituksen ulkopuolisina toimijoina. Uuden hallituksen kokoonpanossa toteutuu ensimmäisen vuosikokouksen tärkein tavoite: hallituksessa on edustusta kaikista suvun neljästä päähaarasta.

Vuosijäsenmaksu oli 10 euroa. Sukuseuran tilin saldo 31.12.2003 oli 876 euroa.

Hanhelan Sukuseura ry:n kolmas toimintavuosi oli selvästi aiempia vilkkaampi ja sille asetetut odotukset täyttyivät hyvin. Uudelle toimintavuodelle saatiin asetettua sopivia tavoitteita suku- ja vuosikokouksessa.

Kiiminki 28.03.2004
H. Tapio Hanhela, puheenjohtaja
Pentti Hanhela, sihteeri

 

Hallituksen vuosikertomus 2002

Hallituksen kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna:
puheenjohtaja H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtaja Eero Hanhela, sihteeri Pentti Hanhela sekä muut jäsenet Eila Hanhela, Paavo Hanhela, Mauno Hanhela ja Lasse Hanhela. Sukuseuran rahastonhoitaja oli Jouko Hanhela.

Hallitus piti toimintavuoden ainoan kokouksensa 17.3.2002 Hanhisaaressa Paavo Hanhelan kesämökillä. Hallituksen kokouksessa olivat läsnä kaikki sukuseuran jäsenet eli edellä mainitut henkilöt.

Vuodelle 2002 tehdyt suunnitelmat vuosikokouksesta ja jäsenhankinnasta jäivät toteuttamatta. Päällimmäinen syy oli puheenjohtajan ylitöihinkin johtaneet työkiireet, jotka häiritsivät myös hyviä harrastuksia kuten sukuseuratoimintaa. Sukuseuran jäsenmäärä on noussut kymmeneen Juha-Pekka Hanhelan ja Marja Puirava-Hanhelan liityttyä seuraan.

Puheenjohtaja jatkoi sukuselvityksen tekemistä. Hanhelan suvun kantavanhempien Simon Tuomaanpoika Hanhelan (18.12.1801-11.11.1888) ja Maria Erikintytär Hurun (18.04.1797-29.01.1884) jälkeläisiä on tiedostossa noin 1 300 ja lisäksi heidän puolisoitaan noin 560. Molempien esivanhempia on kirjattuna noin 30, enimmillään 6. sukupolveen taaksepäin aina 1600-luvun puoliväliin.

Euroopan Unionin yhteisen rahayksikön ensimmäisenä vuotena 2002 jäsenmaksu oli 10 euroa. Vuoden 2002 päättyessä sukuseuran tilin saldo oli 112,55 euroa.

Hanhelan Sukuseura ry:n toinen toimintavuosi ei täyttänyt sille asetettuja odotuksia, mutta kypsytteli rauhassa aiempia suunnitelmia.

Kiiminki 30.3.2003
H. Tapio Hanhela puheenjohtaja
Pentti Hanhela sihteeri

 

Hallituksen vuosikertomus 2001

Sukuseuran perustamiskokous pidettiin 2.6.2001 Kiimingissä kokoonkutsujan ja kokouksen puheenjohtajan H. Tapio Hanhelan kotona osoitteessa Puurovantie 2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pentti Hanhela sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Hanhela ja Paavo Hanhela. Kokouksen muut osallistujat olivat Eila Hanhela, Mauno Hanhela, Lasse Hanhela ja Jouko Hanhela.

Sukuseuran säännöiksi hyväksyttiin Sukuseurojen Keskusliiton ennakkoon tarkastuttamat sukuseuran mallisäännöt.

Hallituksen ja samalla sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Eero Hanhela, sihteeriksi Pentti Hanhela sekä hallituksen muiksi jäseniksi Eila Hanhela, Paavo Hanhela, Mauno Hanhela ja Lasse Hanhela. Sukuseuran rahastonhoitajaksi valittiin Jouko Hanhela.

Hanhelan Sukuseura ry, kotipaikka Haukipudas, merkittiin yhdistysrekisteriin 2.10.2001.

Hallitus piti toisen kokouksensa Kiimingissä Puurovantien varrella 21.11.2001. Seuralle päätettiin avata tili Oulun Osuuspankin Ylikiimingin konttoriin. Tilinkäyttöoikeus annettiin puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle, molemmille erikseen.

Suomen markan viimeisenä vuonna 2001 jäsenmaksu oli 50 markkaa, ja vuodelle 2002 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa. Vuoden 2001 päättyessä sukuseuran tilin saldo oli 252,00 markkaa.

Ensimmäinen vuosikokous päätettiin pitää vuonna 2002, jolloin käynnistetään jäsenhankinta valmistumassa olevan sukuselvityksen jakelun yhteydessä. Parin vuoden kuluessa päätettiin järjestää kilpailu yhdistyksen tunnuksista.

Hanhelan Sukuseura ry:n ensimmäinen toimintavuosi täytti sille asetetut odotukset.

Kiiminki 17.3.2002
H. Tapio Hanhela puheenjohtaja
Pentti Hanhela sihteeri