Sukuseuran toimintasuunnitelma 2007-2009

tulosta | takaisin
     
  TOIMINTASUUNNITELMA 2007-2009

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan osallistuvat kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millä tavalla sukuseuran tunnuksia käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle hankitaan iso kivi, johon kiinnitetään suvun esivanhemmista kertova muistolaatta. Muistolaatta paljastetaan sopivan tilaisuuden yhteydessä. Muistolaattoja voidaan harkita laitettavan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuosikokousta vuodelle 2009. Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Tutustumiskohteena vuonna 2007 on Jokelan tila Ylikiimingin Ylivuotolla. Vuonna 2008 kävellään toistamiseen Hanhelan raitti, jonka varrella olevan kantatilan luonnonkivinavetan hirsiseinässä on vuosiluku 1908. Muina tutustumiskohteina voivat tulevina vuosina olla myös muut vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.