Sukuseuran toimintasuunnitelma 2004-2006

tulosta | takaisin
     
 

Hanhelan Sukuseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 2004-2006

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä pyritään vaalimaan ja yhteen-kuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa pyritään edistämään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuulu-vista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi ja mukaan sukuseuran toimintaan. Jäsenhankintaan osallistuvat kaikki sukuseuran jäsenet.

Hallitus järjestää kilpailun yhdistyksen tunnuksista, esim. logo, standaari ja viiri. Kilpailuun voivat osallistua sukuun kuuluvat. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja kaikista sukuun kuuluvista pyritään pitämään perustiedot Genus-sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostijäsenkirjeitä lähetetään niille jäsenille, jotka ilmoittavat osoitteensa osoiteluetteloon. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla ryhdytään keräämään aineistoa sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle hankitaan iso kivi, johon kiinnitetään suvun esivanhemmista kertova muistolaatta. Muistolaatta paljastetaan sopivan tilaisuuden yhteydessä. Muistolaattoja voidaan harkita laitettavan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuosikokousta vuodelle 2006. Hallitus voi järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Tutustumiskohteina voivat olla mm. Hanhelan kantatila, Hanhelan raitti, muut vanhat asuinpaikat ja koulut.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.