Sukuseuran toimintasuunnitelma

tulosta | takaisin
     
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021

  • Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.
  • Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 1-3 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan voivat osallistua kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.
  • Hallitus pohtii ja päättää, millaisia tunnuksia sukuseuralle hankitaan ja millä tavalla niitä käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.
  • Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ja Facebookissa ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin vuosittaisen jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.
  • Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ja lehtiartikkelit ovat samoin oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle pystytetty muistomerkki ja muistolaatta säilyttävät omalla tavallaan suvun historiaa. Muistolaattoja voidaan laittaa muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin ja paljastamaan niitä sopivissa tilaisuuksissa.
  • Joka kolmas vuosi pidettävien sukukokousten välisten vuosien sukutapaamisten säännöllisestä järjestämisestä luovutaan. Sukutapaaminen voidaan järjestää, kun hallitus näkee sen tarpeelliseksi. Sukuun kuuluvat voivat ehdottaa hallitukselle mielestään sopivan aiheen ja paikan, jonka ympärille sukutapaamisen voi porukalla järjestää. Vapaamuotoiset tapaamiset voivat olla esim. kiertoajeluja tai retkiä vaikkapa vanhoille asuinpaikoille tai perinteisille työpaikoille tai luontokohteisiin.
  • Hallitus valmistelee seuraavaa sääntömääräistä vuoden 2021 suku- ja vuosikokousta Oulussa. Sukukokous järjestetään kestoltaan ainakin sen verran pidempänä, että ruokatunnin lisäksi voidaan pitää kaksi kahvituntia. Hallitus valmistelee sukukokoukseen sisältyvän vuosikokouksen etukäteen aina niin hyvin, että ketään ei itse kokouksessa pyydetä yllättäen sukuseuran hallitukseen - mutta esitykset otetaan aina innokkaasti vastaan. Hallitus tavoittelee mahdollisimman mielenkiintoista ohjelmaa, joka houkuttelee paikalle myös kauempana asuvia. Sukuun kuuluvien antamat vinkit ovat aina tervetulleita.
  • Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2018

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan voivat osallistua kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millaisia tunnuksia sukuseuralle hankitaan ja millä tavalla niitä käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat samoin oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle pystytetty muistomerkki ja muistolaatta säilyttävät omalla tavallaan suvun historiaa. Muistolaattoja pyritään laittamaan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin ja paljastamaan niitä sopivissa tilaisuuksissa.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuoden 2018 vuosi- ja sukukokousta Oulussa.

Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Hallitus pohtii uusia tutustumiskohteita, joita voivat tulevina vuosina olla muutkin vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan voivat osallistua kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millaisia tunnuksia sukuseuralle hankitaan ja millä tavalla niitä käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat samoin oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle pystytetty muistomerkki ja muistolaatta säilyttävät omalla tavallaan suvun historiaa. Muistolaattoja pyritään laittamaan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin ja paljastamaan niitä sopivissa tilaisuuksissa.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuoden 2015 vuosi- ja sukukokousta Oulussa.

Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Hallitus pohtii uusia tutustumiskohteita, joita voivat tulevina vuosina olla muutkin vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan voivat osallistua kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millaisia tunnuksia sukuseuralle hankitaan ja millä tavalla niitä käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat samoin oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle pystytetty muistomerkki ja muistolaatta säilyttävät omalla tavallaan suvun historiaa. Muistolaattoja pyritään laittamaan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin ja paljastamaan niitä sopivissa tilaisuuksissa.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuoden 2012 vuosikokousta Haukiputaalle. Alustavan suunnitelman mukaan ensin kokoonnutaan yleiseen jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen mahdollisesti kirkon tarkempi esittely sukukokouksen osallistujille. Suku- ja vuosikokouksen ohjelmaan on suunniteltu myös tutustumista Haukiputaan hautausmaahan ja mahdollisesti seppeleenlaskuja vanhimmille haudoille.

Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Hallitus pohtii uusia tutustumiskohteita, joita voivat tulevina vuosina olla muutkin vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2007-2009

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan osallistuvat kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millä tavalla sukuseuran tunnuksia käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle hankitaan iso kivi, johon kiinnitetään suvun esivanhemmista kertova muistolaatta. Muistolaatta paljastetaan sopivan tilaisuuden yhteydessä. Muistolaattoja voidaan harkita laitettavan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuosikokousta vuodelle 2009. Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Tutustumiskohteena vuonna 2007 on Jokelan tila Ylikiimingin Ylivuotolla. Vuonna 2008 kävellään toistamiseen Hanhelan raitti, jonka varrella olevan kantatilan luonnonkivinavetan hirsiseinässä on vuosiluku 1908. Muina tutustumiskohteina voivat tulevina vuosina olla myös muut vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.