Toimintaa 2012

tulosta | takaisin
     
 

Hanhelan suvulla lämminhenkinen vuosikokous

Hanhelan Sukuseura ry piti neljännen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen sunnuntaina 12.8.2012 Haukiputaalla. Kokoukseen osallistui 60 henkeä, joista kaukaisimmat olivat ulkomailta Tukholmasta ja kotimaasta pääkaupunkiseudulta. Nuorimmainen osallistuja istui enimmäkseen isänsä sylissä. Vanhin lähestyy omasta mielestään nopeutetulla aikataululla 90 vuoden ikää. Osallistujien joukossa oli ilahduttavasti myös ensikertalaisia.

Tämänkertainen suku- ja vuosikokous järjestettiin seurakunnan tiloissa. Haukiputaan kirkko on saavuttanut tänä vuonna kunnioitettavan 250 vuoden iän. Ennen vuosikokousta virkuimmat osallistujat kävivät messussa kirkossa. Messun jälkeen oli vuorossa kävely- ja muistelukierros Haukiputaan hautausmaalla. Hautojen äärellä muisteltiin hetki vainajia ja sytytettiin kynttilä yhdelletoista haudalle.

Varsinainen kokous pidettiin Martinniemen seurakuntakodissa lihapatojen ja kahvipannujen äärellä. Pitopalvelu Patarouva Ky hoiti ruoka- ja juomapalvelun erinomaisesti. Syötävät ja juotavat olivat maukkaita, ja tarjoilu ystävällistä. Tätä pitopalvelua voi suositella muillekin.

Kokouksen alussa sukuseuran oltermanneiksi eli kylänvanhimmiksi nimettiin entinen jokikyläläinen Ossi Hanhela ja nykyinenkin kellolainen Esko Siika-aho. Molemmat ovat toimineet aktiivisesti sukuseuran hallituksessa. Ossi Hanhela on luonut oltermanneille luovutettavan pystin. Esko Siika-aho on tallentanut ahkerasti oman lähisukunsa historiaa jälkipolvienkin luettavaksi. Kokouksessa oltermannit saivat kunniakirjansa, ja pystinsä he saavat myöhemmin.

Hanhelan suvun alkujuuria Simo ja Kerttu Häckmanista alkaen käytiin läpi runsaalla kymmenellä sukutaululla. Näillä päästiin 1700-luvun alusta 1850-luvun puoliväliin.

Vuosikokouksessa todettiin hallituksen hoitaneen sukuseuran asioita vuosina 2009-2011 asiaan kuuluvalla tavalla. Hallituksen kokoonpanoon tuli nuorentavaa vaihtuvuutta ilman äänestyksiä, kun Esko Siika-aho ja Seppo Hanhela halusivat siirtyä reserviin.

Hanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. (HTH)

---

Rantapohja 21.8.2012

Hanhelan suvulla lämminhenkinen vuosikokous

Haukiputaalla vuonna 2001 perustettu Hanhelan Sukuseura ry piti neljännen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen sunnuntaina 12.8. Haukiputaalla. Kokoukseen osallistui 60 henkeä, joista kaukaisimmat olivat Tukholmasta ja pääkaupunkiseudulta.

Varsinainen kokous pidettiin Martinniemen seurakuntakodissa lihapatojen ja kahvipannujen äärellä. Ennen kokousta virkuimmat osallistuivat messuun kirkossa, joka parhaillaan juhlii kunnioitettavaa 250 vuoden ikää. Messun jälkeen oli vuorossa kävely- ja muistelukierros Haukiputaan hautausmaalla, jossa sytytettiin kynttilä yhdelletoista haudalle.

Tällä kertaa sukuseuran oltermanneiksi eli kylänvanhimmiksi nimettiin entinen jokikyläläinen Ossi Hanhela ja nykyinenkin kellolainen Esko Siika-aho. Molemmat ovat toimineet aktiivisesti sukuseuran hallituksessa. Ossi Hanhela on luonut oltermanneille luovutettavan pystin. Esko Siika-aho on tallentanut ahkerasti oman lähisukunsa historiaa jälkipolvienkin luettavaksi.

HHanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. (HTH)

Kuvateksti: Hanhelan suvun uudet oltermannit Ossi Hanhela (vas.) ja Esko Siika-aho.

---

1 § Kokouksen avaus

Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja H. Tapio Hanhela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi myös tähän suku- ja vuosikokouksen viralliseen osaan. 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, sihteeriksi Tuomas Kauppila ja pöytäkirjan tarkastajiksi tuoreet oltermannit Ossi Hanhela ja Esko Siika-aho. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Rantapohja 21.6. ja 24.7, Oulu-lehti 30.6., Forum 5.7., Rauhan Tervehdys 12.7. sekä Kaleva 27.6. ja 26.7. Lisäksi noin 140 sähköpostiviestiä ja perikymmentä kirjettä sukuun kuuluville, kutsu Internetissä kotisivuilla.

Sukuseuran säännöissä ei ole mainintaa vuosikokouksen päätösvaltaisuudesta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5 § Tilinpäätökset 2009-2011, vuosikertomukset 2009-2011 ja tilintarkastajien kertomus vuosilta 2009-2011. 

Rahastonhoitaja Jouko Hanhela esitteli tilinpäätökset 2009-2011 (liite 2), puheenjohtaja esitteli vuosikertomukset 2009-2011 (liite 3) ja rahastonhoitaja luki tilintarkastajien kertomuksen 2009-2011 (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

6 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous yksimielisesti vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2009-2011 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja sen valitsemille toimihenkilöille ko. ajalta.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2013-2015.

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2013–2015 (liite 5). Merkillepantavaa oli toive muutos- ja kehitystarpeesta, ettei toiminta jatkossa muutu rutiiniksi tai liian kaavamaiseksi. Uutta toimintaa onkin syntynyt mm. sukuseuran facebook-sivuston myötä. Myös sukuseuran ”laajentamista” Hanheloita edeltävistä sukupolvista polveutuviin sukuhaaroihin voidaan pohtia. Hanhelan kantatilalla olevan muistolaatan tapaisia kohteita voidaan perustaa myös muiden suvulle tärkeiden paikkojen yhteyteen. Kuntaliitoksen seurauksena seuraava sukukokouspaikka on varmuudella Oulussa. Aila Postareff-Jurvelin muistuttikin, että täytyy tarkistaa säännöistä miten sukuseuran uusi kotipaikka voidaan ottaa virallisesti käyttöön.

Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi (liite 6).

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa jäsenmaksusta.

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden ehdotusten mukaisesti.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2013-2015.

Käydyn keskustelun ja kannatuspuheenvuorojen jälkeen tuli yksimielisesti puheenjohtajaksi valituksi H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. Ennen valintaa hyväksyttiin Esko Siika-ahon, Anja Soutukorvan ja Seppo Hanhelan perustelluista syistä johtuvat poisjäännit. Toki hallitus voi osittaa em. henkilöille erikoistehtäviä osoitetun asiantuntemuksen ja osaamisen perusteella.

9 § Toiminnantarkastajien valinta vuosien 2012-2014 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajiksi Kimmo Kyhälän (varalla Erkki Hanhela) ja Esko Pason (varalla Salme Nauska).

10 § Palkkiot

Päätettiin, ettei hallitukselle, sihteerille, rahastonhoitajalle eikä tilintarkastajille makseta palkkioita (kokous- tai matkakuluja). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan. 

11 § Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita. 

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen edelleen toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela                      Sihteeri Tuomas Kauppila 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

16.8.2012

___________________                            __________________

Ossi Hanhela                                        Esko Siika-aho

KUTSU

Voit ladata sukukokouskutsun itsellesi tästä linkistä pdf-tiedostona.

Suku- ja vuosikokous 2012 järjestetään sunnuntaina 12.8.2012 klo 13.00 alkaen.
Kokouspaikka on Martinniemen seurakuntakoti Haukiputaalla, Repolantie 2
http://kartta.ouka.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=7235308,467626&z=1&language=fin

Kokoukseen kutsutaan sukuun syntyneet ja heidän puolisonsa. Kokoukseen osallistuminen ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä. Vuosikokouksessa, joka pidetään kolmen vuoden välein, käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallitus ja jäsenmaksu vuosille 2013-2015. Kokouksen tarkempi ohjelma on luettavissa Internetissä http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/

Sukukokouksen ohjelmassa on aluksi klo 10 alkava messu Haukiputaan kirkossa, joka täyttää tänä vuonna 250 vuotta. Messun jälkeen seuraa noin klo 11-12.30 käynti Haukiputaan hautausmaalla. Ruokailu alkaa Martinniemen seurakuntakodilla klo 13, jonka jälkeen on vuorossa vuosikokous klo 14-15. Kokouksen jälkeen on jälleen mahdollisuus suku- ja vuosikokouksen tärkeimpään asiaan eli seurusteluun muiden osallistujien kanssa kahvikupin äärellä. Kokouspäivän voi aloittaa kirkossa tai liittyä osallistujajoukkoon hautausmaalla tai tulla suoraan seurakuntakodille.

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä ruokailun ja kahvittelun järjestämisen vuoksi. Osallistumismaksu on jäseniltä 10 euroa ja muilta 15 euroa. Alle 18-vuotiaat maksutta. Pitopalvelu Patarouva ky tarjoilee maittavan ja runsaan keittolounaan tykötarpeineen sekä kahvit runsaine kylkiäisineen. Osallistumismaksu on maksettava etukäteen. Ruoka-aineallergiat on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset (mieluiten sähköpostilla) ja tiedustelut sihteerille:
Tuomas Kauppila, Hanhelantie 81, 90840 HAUKIPUDAS, puh. 0400 957 588, tuomas.kauppila@oulu.fi

Ilmoittautuminen viimeistään 5.8.2012. Osallistumismaksu 10 tai 15 euroa samaan aikaan seuran tilille FI41 5530 0320 0207 51. Tilisiirtoon tiedoksi osallistujien nimet ja merkintä "Kokous 2012". Myös alle 18-vuotiaitten on ilmoittauduttava etukäteen.

Toimi heti, älä viivyttele. Ilmoittaudu, maksa, laita almanakkaan, kerro kaverille.

Hallitus toivoo, että jokainen, joka näkee tämän kutsun, kertoo asiasta sukuun kuuluville.

Tervetuloa Hanhelan Sukuseura ry:n suku- ja vuosikokoukseen 2012!

Hallituksen puolesta
H. Tapio Hanhela, puheenjohtaja
puh. 050 443 306
hanhelansukuseura@fimnet.fi

Suku- ja vuosikokous järjestetään Haukiputaalla sunnuntaina 12.8.2012. Tarkemmat tiedot kerrotaan kesäkuussa jaettavassa jäsenkirjeessä.

Tulosta tästä itsellesi sukuseuran jäsenyystarjouskirje. Kirje on PDF-muotoinen tiedosto, joka aukeaa Acrobat Reader-ohjelmalla. Mikäli sinulla ei ole Acrobat Readeria etkä halua asentaa sitä, voit lukea ja tulostaa alla olevan jäsenyystarjouskirjeen.

Arvoisa vastaanottaja – Hanhelan sukuun kuuluva!

Hanhelan Sukuseura ry, kotipaikka Haukipudas, on perustettu v. 2001. Suvun kantavanhemmat ovat Simon Tuomaanpoika Hanhela (1801-1888) ja Maria Erikintytär Huru (1797-1884).

Hallitus ja muut toimihenkilöt 2010–2012 hanhelansukuseura@fimnet.fi
Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela, Betonimiehenkatu 3 A 14, 90530 OULU, gsm 050 443 3067. Varapuheenjohtaja Esko Siika-aho ja jäsenet Anssi Hanhela, Pirjo Hanhela, Seppo Hanhela, Aila Postareff-Jurvelin ja Anja Soutukorva. Sihteeri Tuomas Kauppila ja rahastonhoitaja Jouko Hanhela. Tilintarkastajat Kimmo Kyhälä (vara Erkki Hanhela) ja Esko Paso (vara Salme Nauska).

Toimintaa

Suku- ja vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi, seuraavan kerran tänä vuonna. Välivuosina on järjestetty sukutapaamiset luonnon helmassa. Sukuseuran toimintaan voit tutustua tarkemmin Internet-osoitteessa http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/. Sivuilta löytyvät kertomukset kokouksista ja tapaamisista sekä myynnissä olevan mukin hankintaohjeet.

Vuoden 2012 suku- ja vuosikokous järjestetään sunnuntaina 12.8.2012 Haukiputaalla. Alustavan ohjelman mukaan menemme jumalanpalveluksen jälkeen käymään hautausmaalla. Sieltä jatkamme matkaa Martinniemen seurakuntatalolle, jossa ruokailun jälkeen pidämme sääntömääräisen vuosikokouksen. Ennen kotiinlähtöä juomme vielä kahvit ja rupattelemme lisää. Tapaamiseen voi tulla mukaan itse valitsemanaan hetkenä.

Liity jäseneksi – liitä myös läheisesi

Sukuseura toimii sitä paremmin, mitä enemmän on jäseniä (nyt 89). Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio-/avoliiton kautta on siihen liittynyt. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, on sen jälkeisistä vuosista vapaa maksusta. Tulevien vuosien tuotteista (esim. seuran tunnukset, sukukirja) jäsenet saavat alennusta, jonka suuruus riippuu jäsenyysvuosien määrästä. Alennus ei koske sukuseuran logolla varustettua mukia, koska se on sellaisenaan niin edullinen.

Jäseneksi liittyvän on ilmoitettava nimensä, syntymäaikansa, osoitteensa ja mahdollinen sähköpostiosoitteensa rahastonhoitajalle. Ilmoitus joko sähköpostilla joukohanhela@luukku.com tai Internetissä tai kirjeellä osoitteeseen Jouko Hanhela, Kurvitie 16, 91300 YLIKIIMINKI.

Jäsenenä pysyminen tai jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla kalenterivuoden 2012 jäsenmaksu 10 euroa/jäsen. Ohjeellinen eräpäivä vanhoille jäsenille on 14.2.2012. Uudet jäsenet voivat liittyä sukuseuraan milloin tahansa. Ainaisjäsenmaksu on 100 euroa.

Saajan tilinumero: FI41 5530 0320 0207 51
Saaja: Hanhelan Sukuseura ry
Maksaja
Eräpäivä: 14.2.2012
Maksettava EUR 10,00

Maksa jäsenmaksusi saman tien, älä jätä turhaan venymään – unohtuu. Kiitos!

Suku- ja vuosikokous järjestetään Haukiputaalla sunnuntaina 12.8.2012. Tarkemmat tiedot kerrotaan kesäkuussa jaettavassa jäsenkirjeessä.

Toivomme Sinun jakavan tätä avointa kirjettä mahdollisimman monelle sukulaisellesi – sukulaiselle, joka kuuluu Hanhelan sukuun!