Hanhelan Sukuseura ry:n suku- ja vuosikokous 2012

tulosta | takaisin
     
 

Hanhelan suvulla lämminhenkinen vuosikokous

Hanhelan Sukuseura ry piti neljännen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen sunnuntaina 12.8.2012 Haukiputaalla. Kokoukseen osallistui 60 henkeä, joista kaukaisimmat olivat ulkomailta Tukholmasta ja kotimaasta pääkaupunkiseudulta. Nuorimmainen osallistuja istui enimmäkseen isänsä sylissä. Vanhin lähestyy omasta mielestään nopeutetulla aikataululla 90 vuoden ikää. Osallistujien joukossa oli ilahduttavasti myös ensikertalaisia.

Tämänkertainen suku- ja vuosikokous järjestettiin seurakunnan tiloissa. Haukiputaan kirkko on saavuttanut tänä vuonna kunnioitettavan 250 vuoden iän. Ennen vuosikokousta virkuimmat osallistujat kävivät messussa kirkossa. Messun jälkeen oli vuorossa kävely- ja muistelukierros Haukiputaan hautausmaalla. Hautojen äärellä muisteltiin hetki vainajia ja sytytettiin kynttilä yhdelletoista haudalle.

Varsinainen kokous pidettiin Martinniemen seurakuntakodissa lihapatojen ja kahvipannujen äärellä. Pitopalvelu Patarouva Ky hoiti ruoka- ja juomapalvelun erinomaisesti. Syötävät ja juotavat olivat maukkaita, ja tarjoilu ystävällistä. Tätä pitopalvelua voi suositella muillekin.

Kokouksen alussa sukuseuran oltermanneiksi eli kylänvanhimmiksi nimettiin entinen jokikyläläinen Ossi Hanhela ja nykyinenkin kellolainen Esko Siika-aho. Molemmat ovat toimineet aktiivisesti sukuseuran hallituksessa. Ossi Hanhela on luonut oltermanneille luovutettavan pystin. Esko Siika-aho on tallentanut ahkerasti oman lähisukunsa historiaa jälkipolvienkin luettavaksi. Kokouksessa oltermannit saivat kunniakirjansa, ja pystinsä he saavat myöhemmin.

Hanhelan suvun alkujuuria Simo ja Kerttu Häckmanista alkaen käytiin läpi runsaalla kymmenellä sukutaululla. Näillä päästiin 1700-luvun alusta 1850-luvun puoliväliin.

Vuosikokouksessa todettiin hallituksen hoitaneen sukuseuran asioita vuosina 2009-2011 asiaan kuuluvalla tavalla. Hallituksen kokoonpanoon tuli nuorentavaa vaihtuvuutta ilman äänestyksiä, kun Esko Siika-aho ja Seppo Hanhela halusivat siirtyä reserviin.

Hanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. (HTH)

---

Rantapohja 21.8.2012

Hanhelan suvulla lämminhenkinen vuosikokous

Haukiputaalla vuonna 2001 perustettu Hanhelan Sukuseura ry piti neljännen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen sunnuntaina 12.8. Haukiputaalla. Kokoukseen osallistui 60 henkeä, joista kaukaisimmat olivat Tukholmasta ja pääkaupunkiseudulta.

Varsinainen kokous pidettiin Martinniemen seurakuntakodissa lihapatojen ja kahvipannujen äärellä. Ennen kokousta virkuimmat osallistuivat messuun kirkossa, joka parhaillaan juhlii kunnioitettavaa 250 vuoden ikää. Messun jälkeen oli vuorossa kävely- ja muistelukierros Haukiputaan hautausmaalla, jossa sytytettiin kynttilä yhdelletoista haudalle.

Tällä kertaa sukuseuran oltermanneiksi eli kylänvanhimmiksi nimettiin entinen jokikyläläinen Ossi Hanhela ja nykyinenkin kellolainen Esko Siika-aho. Molemmat ovat toimineet aktiivisesti sukuseuran hallituksessa. Ossi Hanhela on luonut oltermanneille luovutettavan pystin. Esko Siika-aho on tallentanut ahkerasti oman lähisukunsa historiaa jälkipolvienkin luettavaksi.

HHanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. (HTH)

Kuvateksti: Hanhelan suvun uudet oltermannit Ossi Hanhela (vas.) ja Esko Siika-aho.

---

1 § Kokouksen avaus

Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja H. Tapio Hanhela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi myös tähän suku- ja vuosikokouksen viralliseen osaan. 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, sihteeriksi Tuomas Kauppila ja pöytäkirjan tarkastajiksi tuoreet oltermannit Ossi Hanhela ja Esko Siika-aho. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Rantapohja 21.6. ja 24.7, Oulu-lehti 30.6., Forum 5.7., Rauhan Tervehdys 12.7. sekä Kaleva 27.6. ja 26.7. Lisäksi noin 140 sähköpostiviestiä ja perikymmentä kirjettä sukuun kuuluville, kutsu Internetissä kotisivuilla.

Sukuseuran säännöissä ei ole mainintaa vuosikokouksen päätösvaltaisuudesta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5 § Tilinpäätökset 2009-2011, vuosikertomukset 2009-2011 ja tilintarkastajien kertomus vuosilta 2009-2011. 

Rahastonhoitaja Jouko Hanhela esitteli tilinpäätökset 2009-2011 (liite 2), puheenjohtaja esitteli vuosikertomukset 2009-2011 (liite 3) ja rahastonhoitaja luki tilintarkastajien kertomuksen 2009-2011 (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

6 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous yksimielisesti vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2009-2011 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja sen valitsemille toimihenkilöille ko. ajalta.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2013-2015.

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2013–2015 (liite 5). Merkillepantavaa oli toive muutos- ja kehitystarpeesta, ettei toiminta jatkossa muutu rutiiniksi tai liian kaavamaiseksi. Uutta toimintaa onkin syntynyt mm. sukuseuran facebook-sivuston myötä. Myös sukuseuran ”laajentamista” Hanheloita edeltävistä sukupolvista polveutuviin sukuhaaroihin voidaan pohtia. Hanhelan kantatilalla olevan muistolaatan tapaisia kohteita voidaan perustaa myös muiden suvulle tärkeiden paikkojen yhteyteen. Kuntaliitoksen seurauksena seuraava sukukokouspaikka on varmuudella Oulussa. Aila Postareff-Jurvelin muistuttikin, että täytyy tarkistaa säännöistä miten sukuseuran uusi kotipaikka voidaan ottaa virallisesti käyttöön.

Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi (liite 6).

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa jäsenmaksusta.

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden ehdotusten mukaisesti.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2013-2015.

Käydyn keskustelun ja kannatuspuheenvuorojen jälkeen tuli yksimielisesti puheenjohtajaksi valituksi H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Aila Postareff-Jurvelin ja jäseniksi Anssi Hanhela, Jukka Hanhela, Pirjo Hanhela, Hilppa Isola ja Eija Savilaakso. Ennen valintaa hyväksyttiin Esko Siika-ahon, Anja Soutukorvan ja Seppo Hanhelan perustelluista syistä johtuvat poisjäännit. Toki hallitus voi osittaa em. henkilöille erikoistehtäviä osoitetun asiantuntemuksen ja osaamisen perusteella.

9 § Toiminnantarkastajien valinta vuosien 2012-2014 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajiksi Kimmo Kyhälän (varalla Erkki Hanhela) ja Esko Pason (varalla Salme Nauska).

10 § Palkkiot

Päätettiin, ettei hallitukselle, sihteerille, rahastonhoitajalle eikä tilintarkastajille makseta palkkioita (kokous- tai matkakuluja). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan. 

11 § Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita. 

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen edelleen toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela                      Sihteeri Tuomas Kauppila 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

16.8.2012

___________________                            __________________

Ossi Hanhela                                        Esko Siika-aho