Suku- ja vuosikokous 2009

tulosta | takaisin
     
 

Kolmas sääntömääräinen suku- ja vuosikokous pidettiin lauantaina 8.8.09 Kierikkikeskuksessa Yli-Iissä. Huolimatta yhteensattumista kuten Kiiminki-päivät ja Kuninkuusravit, kokoukseen osallistui yhteensä 72 sukuun kuuluvaa. Nuorimmaisella osallistujalla oli ikää noin puoli vuotta ja vanhimmilla yli 80 vuotta. Aurinko porotti melkein hellelukemissa lähes pilvettömältä taivaalta.

Kierikkikeskus oli hyvä kokouspaikka tähän tarkoitukseen ja tämän suuruiselle joukolle. Tilat ja tarjoilut olivat erinomaiset. Näyttely sisätiloissa oli monipuolinen, ja esittelykierroksella ulkosalla itse kukin saattoi todeta, kuinka laajamittaisia rakennelmia Iijoen rantamaisemiin on viime vuosina tehty - kivikauden hengessä.

Ohjelman ja osallistujien esittelyn jälkeen ”kivikauden mies” Vesa Jurmu kertoi auditoriossa kivikautisesta asumisesta ja elämisestä. Sen jälkeen oli vuorossa opastettu kierros Kierikin Kivikauden kylässä. Kierros tehtiin kahdessa ryhmässä, oppaina Vesa Jurmu ja Sisko Toratti.

Varsinaisen kokouksen alussa uudet oltermannit Salme Nauska ja Eila Hanhela saivat pystinsä ja kunniakirjansa. Kokous vietiin läpi hyvällä tempolla hallituksen esittämällä tavalla, ja päätökset tehtiin yksimielisesti. Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä.

Suku- ja vuosikokouksen pöytäkirja ja vuosikertomukset 2006-2008 ovat alla näkyvän Rantapohjan artikkelin perässä. Tulevan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma on etusivulta löytyvän otsikon ”toimintasuunnitelma” alla.

---

Rantapohja 13.8.2009

Hanhelat koolla Kierikissä

Haukiputaalla vuonna 2001 perustettu Hanhelan Sukuseura ry piti kolmannen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen 8.8.09 Kierikkikeskuksessa Yli-Iissä. Kokoukseen osallistui yli 70 henkeä, joista kaukaisimmat olivat jälleen tulleet Tukholmasta ja pääkaupunkiseudulta. Sukuseuran jäsenmäärä on hiljalleen noussut niin, että nyt jäseniä on lähes sata.

Kokousväki kuuli mielenkiintoisia esityksiä Kierikistä ja kivikaudesta. Lisäksi vieraat saivat hiukan tuntumaa kivikautiseen elämään tutustuessaan oppaiden johdattamina paikalla oleviin asumuksiin ja muihin rakennelmiin.

Tällä kertaa sukuseuran oltermanneiksi eli kylänvanhimmiksi nimettiin Salme Nauska ja Eila Hanhela. Salme Nauska järjesti sukulaisten ohjelmallisen tapaamisen kesällä 2007 syntymäkodillaan Ylikiimingissä Ylivuoton kylällä Jokelan tilalla. Eila Hanhela on luovuttanut sukuseuran käyttöön suvun vanhimman asumuksen pohjan Haukiputaan Taipaleenkylässä. Kesällä 2008 paikalla paljastettiin suvun muistomerkki eli kivipaasi ja muistolaatta.

Hanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Esko Siika-aho ja jäseniksi Anssi Hanhela, Pirjo Hanhela, Seppo Hanhela Aila Postareff-Jurvelin ja Anja Soutukorva. (HTH)

Kuvateksti             ”Hanhelan suvun uudet oltermannit Salme Nauska (vas.) ja Eila Hanhela.”

---

Pöytäkirja

Kokouspaikka Kierikkikeskus, Yli-Ii

Kokousaika 8.8.2009 kello 16.00 – 16.30

Osallistujat Sukuseuran tilaisuuteen osallistuneet, liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja H. Tapio Hanhela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi myös tähän suku- ja vuosikokouksen viralliseen osaan.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, sihteeriksi Pentti Hanhela ja pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Saarela ja Kalevi Nauska. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu paikallislehti Rantapohjassa 16.6. ja 30.6. sekä sanomalehti Kalevassa 15.6.2009, Internetissä seuran kotisivuilla ja lähetty noin 120 sähköpostiviestiä sukuun kuuluville. Sukuseuran säännöissä ei ole mainintaa vuosikokouksen päätösvaltaisuudesta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5 § Tilinpäätökset 2005-2008, vuosikertomukset 2006-2008 ja tilintarkastajien kertomus vuosilta 2005-2008.

Rahastonhoitaja Jouko Hanhela esitteli tilinpäätökset 2005-2008 (liite 2), puheenjohtaja esitteli vuosikertomukset 2006-2008 (liite 3) ja rahastonhoitaja luki tilintarkastajien kertomuksen 2005-2008 (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

6 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous yksimielisesti vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2005-2008 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja sen valitsemille toimihenkilöille ko. ajalta.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2010-2012.

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2010–2012 (liite 5).

Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi (liite 6).

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa jäsenmaksusta.

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden ehdotusten mukaisesti.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2010-2012.

Käydyn keskustelun ja kannatuspuheenvuorojen jälkeen tuli yksimielisesti puheenjohtajaksi valituksi H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Esko Siika-aho ja jäseniksi Anssi Hanhela, Pirjo Hanhela, Seppo Hanhela, Aila Postareff-Jurvelin ja Anja Soutukorva.

9 § Tilintarkastajien valinta vuosien 2010-2012 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi Kimmo Kyhälän (varalla Erkki Hanhela) ja Esko Pason (varalla Salme Nauska).

10 § Palkkiot

Päätettiin, ettei hallitukselle, sihteerille, rahastonhoitajalle eikä tilintarkastajille makseta palkkioita (kokous- tai matkakuluja). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan.

11 § Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen edelleen toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

HTHanhela                          Pentti Hanhela

Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela         Sihteeri Pentti Hanhela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

14 / 9 / 2009

Eero Saarela                           Kalevi Nauska

___________________              __________________

Eero Saarela Kalevi Nauska