Suku- ja vuosikokous 2003

tulosta | takaisin
     
 

Hanhelan Sukuseura ry:n ensimmäinen suku- ja vuosikokous pidettiin Haukiputaalla Aseman koululla lauantaina 30.8.2003. Kokoukseen osallistui lähes 100 Hanhelan suvun jäsentä 80-vuotta täyttäneistä sylivauvaan, neljännestä kahdeksanteen sukupolveen. Osallistujat viihtyivät kokouksessa hyvin, tapasivat vanhoja tuttuja ja solmivat uusia tuttavuuksia. Ohjelman mukaiset esitykset herättivät mukavia porinoita. Sukuseuralle valittiin uusi hallitus vuosille 2004-2006.

Suku- ja vuosikokouksen ohjelma

Avaus. Osallistujien ja ohjelman esittely 15 min
H. Tapio Hanhela

Mettovaarasta Hanhelaksi 15 min
H. Tapio Hanhela

Hanhelan raitista 15 min
Eero Hanhela

Videokuvia Mettoselta ja Hanhelasta 15 min
Mauno Hanhela

Liikuntaharrastuksista 1950-luvulla Kellossa 15 min
Esko Siika-aho

Taidenäyttelyn esittely 10 min
Anssi Hanhela

Ruokailu- ja rupattelutauko 45-60 min

Tutustuminen taidenäyttelyyn
Anssi Hanhela ja Ossi Hanhela

Kansakoulua 1950-luvulla 15 min
Ossi Hanhela

Vuosikokous 30-45 min

Vapaa sana

Lopuksi kahvia ja pullaa ja lisää rupattelua

 

Suku- ja vuosikokouksen osallistujat

Esiäiti Kaisa Järvelä Esi-isä Simuna Hanhela Esi-isä Juho Hanhela
     
5. Hilda Kauppi 5. Salme Nauska 5. Ossi Hanhela
  (5.) Kalevi Nauska 6. Anssi Hanhela
(6.) Oili Erkkilä 5. Hilkka Perätalo (6.) Tiina Töyrä
7. Valtteri Erkkilä 6. Aila Postareff-Jurvelin 7. Hilla Hanhela
  (6.) Jari Jurvelin 7. Sampsa Hanhela
6. Pentti Erkkilä 7. Minttu Postareff 6. Sirpa Hanhela-Perttunen
  7. Santtu Postareff 5. Taisto Hanhela
5. Väinö Tervola 5. Esko Paso (5.) Eija Hanhela
  5. Aarne Paso 6. Johanna Hanhela
(5.) Rauha Tervola 4. Kauko Hanhela  
6. Anni Ahtola 4. Salme Saarela 5. Eero Hanhela
7. Marja Ahtola 5. Timo Saarela (5.) Ritva Hanhela
7. Helena Arbelius (5.) Maija-Liisa Saarela 6. Vesa Hanhela
  6. Mikko Saarela 5. Pentti Hanhela
5. Annikki Tuohimaa 6. Heidi Saarela (5.) Elsa Hanhela
(5.) Reino Tuohimaa   6. Veli-Matti Hanhela
  5. Helka Annala 6. Juha-Pekka Hanhela
8. *Pinja Soikkeli 6. Marja Annala (6.) Pirjo Klinga
8. *Veeti-Valtteri S. 6. Katri Annala 5. Eila Hanhela
8. *Saana Soikkeli 5. Raija Ahlstén (5.) Juhani Koskela
    6. Hilppa Isola
5. *Tuula Väliaho 4. Eino Hanhela (6.) Markku Isola
6. *Outi Väliaho 5. Martti Hanhela 6. Samppa Kauppila
  5. Tuula Väliaho (6.) Aino Kauppila
* = suvussa 6. Outi Väliaho 7. Taneli Kauppila
kahta kautta 5. Asta Herrala 7. Veera Kauppila
  5. Anneli Holappa 6. Tuomas Kauppila
  5. Pirjo Hanhela 5. Paavo Hanhela
Esiäiti Reeta Häkkilä 6. Heidi-Hannele Soikkeli (5.) Raili Hanhela
  7. Pinja Soikkeli 6. Erkki Hanhela
5. Esko Siika-aho 7. Veeti-Valtteri Soikkeli (6.) Sirkku Hanhela
  7. Saana Soikkeli 7. Heidi Hanhela
5. Kimmo Siika-aho 6. Minna Hanhela 6. Marjo Kyhälä
(5.) Sirkka Siika-aho 4. Sylvi Vittaniemi (6.) Kimmo Kyhälä
    7. Kalle Kyhälä
    7. Sofia Kyhälä
Numerot 4.-8. tarkoittavat sukupolven järjestysnumeroa, kun Simon ja Maria Hanhela ovat ensimmäinen sukupolvi.   6. Kirsi Kipinä
  7. Inka Kipinä
  5. Mauno Hanhela
  (5.) Eeva-Liisa Hanhela
  7. Salla Hanhela
( ) Sulkumerkit tarkoittavat sukuun tullutta avio- tai avopuolisoa.   5. H. Tapio Hanhela
  (5.) Marja Puirava-Hanhela
  5. Jouko Hanhela
  (5.) Armi Hanhela
    6. Maarit Hanhela
Yhteensä 92 henkeä.   6. Petri Hanhela

 

Vuosikokouksen pöytäkirja

Hanhelan Sukuseura ry Vuosikokous nro 1, 2003 Haukipudas

Kokouspaikka Aseman koulu, Haukipudas
Kokousaika 30.8.2003 kello 15.45 – 16.30
Osallistujat Sukuseuran tilaisuuteen osallistuneet, liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja H. Tapio Hanhela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi myös tähän sukuseuratilaisuuden viralliseen osaan.


2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, sihteeriksi Pentti Hanhela ja pöytä-kirjantarkastajiksi Salme Nauska ja Eija Hanhela. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.


3 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.


4 § Sukuseuran tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuosilta 2001 ja 2002

Rahastonhoitaja Jouko Hanhela esitti kokoukselle tilinpäätökset, liite 2.
Sihteeri Pentti Hanhela luki toimintakertomukset, liite 3.
Todettiin, ettei näiltä sukuseuran aloitusvuosilta ole tilintarkastuskertomuksia, koska toiminta on ollut aloittelevaa ja vähäistä.

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, toimintakertomukset ja selvitys tilintarkastuksesta.


5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätökset ja myönsi hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapauden vuosilta 2001 ja 2002.


6 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2004 – 2006

H. Tapio Hanhela esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2004 – 2006, liite 4.
Jouko Hanhela esitteli tulo- ja menoarviot, liite 5.
H. Tapio Hanhela esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa jäsenmaksusta.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2004 – 2006 kuten myös jäsenmaksun suuruudet ehdotusten mukaisesti.


7 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2004 - 2006

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Esko Siika-aho ja jäseniksi Ossi Hanhela, Aarne Paso, Aila Postareff-Jurvelin, Anja Soutukorva ja Tuula Väliaho.


8 § Tilintarkastajien valinta vuosien 2004 – 2006 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi

Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Kimmo Kyhälä ja Esko Paso sekä varatilintarkastajiksi Erkki Hanhela (Kyhälän vara) ja Salme Nauska (Pason vara).


9 § Palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille, sihteerille, rahastonhoitajalle ja tilintarkastajille ei makseta palkkioita (kokous- ja matkakulut). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan.


10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

Kiiminki 4.9.2003

Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela Sihteeri Pentti Hanhela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Kempele 10.9.2003 Haukipudas 12.9.2003

Salme Nauska Eija Hanhela

Sukuseuran toimintasuunnitelma

Hanhelan Sukuseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 2004-2006


Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä pyritään vaalimaan ja yhteen-kuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa pyritään edistämään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuulu-vista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi ja mukaan sukuseuran toimintaan. Jäsenhankintaan osallistuvat kaikki sukuseuran jäsenet.

Hallitus järjestää kilpailun yhdistyksen tunnuksista, esim. logo, standaari ja viiri. Kilpailuun voivat osallistua sukuun kuuluvat. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja kaikista sukuun kuuluvista pyritään pitämään perustiedot Genus-sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostijäsenkirjeitä lähetetään niille jäsenille, jotka ilmoittavat osoitteensa osoiteluetteloon. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla ryhdytään keräämään aineistoa sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle hankitaan iso kivi, johon kiinnitetään suvun esivanhemmista kertova muistolaatta. Muistolaatta paljastetaan sopivan tilaisuuden yhteydessä. Muistolaattoja voidaan harkita laitettavan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuosikokousta vuodelle 2006. Hallitus voi järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Tutustumiskohteina voivat olla mm. Hanhelan kantatila, Hanhelan raitti, muut vanhat asuinpaikat ja koulut.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

Sukukokouskutsu 2003

Hanhelan sukukokouksen paikka 30.8.03 muuttunut

Jokelan koululla tapahtuneen tulipalon johdosta sukukokous pidetään Aseman koululla. Aseman koulun sijainti näkyy alla olevasta kartasta. Kun Oulusta on ajettu n. 22 km, ylitetään Kiiminkijoki ja kohta sen jälkeen irtaannutaan moottoriliikennetiestä VT 4 / E 75 – opasteessa lukee Martinniemi. Martinniemen ja Asemakylän suuntaan vievää Kiimingintietä ajetaan n. 1,7 km ja käännytään vasemmalle Asemakyläntielle. Koulu näkyy jo parisataa metriä ennen tätä risteystä, koska se on näiden kahden tien risteyksessä.


 

KUTSU

Hanhelan Sukuseura ry:n vuosikokous 2003

Kokous pidetään lauantaina 30.8.2003 klo 13 alkaen Haukiputaalla entisellä Jokelan koululla. Kokoukseen voivat osallistua jäsenet ja heidän lapsensa. Jokelan koulu on nykyisin Jokikylän kylätoimikunnan hallussa. Koulu sijaitsee näköetäisyydellä Kiimingintien ja Haukiväylän risteyksestä, osoitteessa Pyhtisenmutka 7. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallitus ja jäsenmaksu vuosille 2004-2006 sekä sukuseuran tunnukset.

Kylätoimikunta Hallitus varautuu järjestämään osallistujille juotavaa ja syötävää edulliseen hintaan. Maksu käteisrahalla kokouspaikalla. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta varautuminen onnistuu. Myös osallistumismaksu (8 euroa), jolla katetaan kokouksen kiinteitä kuluja, pyydetään maksamaan etukäteen. Alle kouluikäiset lapset osallistuvat ilman maksua.

Ilmoittautuminen sihteerille: Pentti Hanhela, Välitalontie 20 A 2, 90940 JÄÄLI, puh. (08) 816 6391 tai 050 583 5618, pentti.hanhela@pp.inet.fi. Ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2003, ja osallistumismaksu 8 euroa samaan aikaan seuran tilille 553003-220751. Tilisiirtoon tiedoksi osallistujan nimi ja merkintä "Vuosikokous 2003".

Minä toivon, että jokainen, joka näkee tämän tiedotteen/kutsun, kertoo asioista kaikille mahdollisille seuran (tuleville) jäsenille. Kutsu julkaistaan kesäkuussa myös Kalevassa ja Rantapohjassa.

Tervetuloa Hanhelan Sukuseura ry:n vuosikokoukseen!

Ystävällisesti tervehtien

H. Tapio Hanhela

Hanhelan Sukuseura ry


Ohjelma


Ohjelma


Avaus. Osallistujien ja ohjelman esittely 15 min
H. Tapio Hanhela

Mettovaarasta Hanhelaksi 15 min
H. Tapio Hanhela

Hanhelan raitista 15 min
Eero Hanhela

Videokuvia Mettoselta ja Hanhelasta 15 min
Mauno Hanhela

Liikuntaharrastuksista 1950-luvulla Kellossa 15 min
Esko Siika-aho

Taidenäyttelyn esittely 10 min
Anssi Hanhela


Ruokailu- ja rupattelutauko 45-60 min


Tutustuminen taidenäyttelyyn
Anssi Hanhela ja Ossi Hanhela

Kansakoulua 1950-luvulla 15 min
Ossi Hanhela

Vuosikokous 30-45 min

Vapaa sana

Lopuksi kahvia ja pullaa ja lisää rupattelua